The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22029
Title: Формування мотиваційних стратегій управління персоналом
Authors: Левадська Оксана Олександрівна
Keywords: стратенія, мотиви, вдосконалення, стимули
Date of publication: 2019-11-27 21:52:20
Last changes: 2019-11-27 21:52:20
Year of publication: 2019
Summary: Персонал завжди був і залишається найскладнішим ресурсом, який використовує підприємство, організація в процесі своєї діяльності. Ефективність діяльності підприємства залежить від ефективної діяльності персоналу, раціонального його використання. Лише через зацікавленість працівників у результаті своєї роботи, створенні належних умов праці, можна досягти високої продуктивності праці. Сьогодні управління організацією базується на вмінні ефективно поєднувати цілі команди із індивідуальним підходом до кожного працівника. Отож, необхідність при побудові мотиваційної стратегії, враховувати як цілі усієї організації, так і потреби кожного працюючого.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22029.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22029.pdf Size : 1081994 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska