The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22022
Title: Дослідження параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів.
Authors: Черниш Ігор Володимирович
Keywords: Cипкий матеріал, вібраційний дозатор, бункер, лунка, амплітуда, частота, коливання
Date of publication: 2019-11-27 19:47:22
Last changes: 2019-11-27 19:47:22
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаної лі
тератури, обсяг роботи 87 сторінок.
Робота присвячена дослідженню параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів.
Дослідження показали, що фізико-механічні властивості та поведінка дрібнодисперсних сипких матеріалів значною мірою залежать як від умов навколишнього середовища, так і особливостей процесу дозування.
Проведений огляд існуючих видів вібраційних дозаторів дозволяє стверджувати, що під впливом коливань робочого органу дрібнодисперсний сипкий матеріал може змінювати свої фізико-механічні властивості, текучість, реалізовувати рух у потрібному напрямі, а також здійснювати безперервну циркуляцію у бункері. Особливості поведінки продукту дозування під дією вібрації значною мірою залежать від геометрії розвантажувальної лунки бункера.
Досліджено математичну модель витікання дрібнодисперсних сипких матеріалів із розвантажувальної лунки дозатора при вібраційному збуренні потоку (модель Лоренца), що дозволяє прогнозувати поведінку дрібнодисперсного сипкого матеріалу (ущільнення, циркуляційні рухи, хаотичні руху продукту) в залежності від амплітуди та частоти коливань робочого органу, а також геометрії розвантажувальної лунки дозатора.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22022.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22022.pdf Size : 4064714 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska