The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19504
Title: Гідрологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія»
Authors: Хаєцький Г.С., Врадій О.І.
Keywords:
Date of publication: 2019-01-30 12:09:51
Last changes: 2019-01-30 12:09:51
Year of publication: 2019
Summary: Викладено основні методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Гідрологія". Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на іспит, теми рефератів і презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
Розраховано на студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19504.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19504.PDF Size : 1460833 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska