The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21471
Title: Організаційно-методичні основи обліку збутової діяльності підприємства
Authors: Шаламай Вікторія Володимирівна
Keywords: Збут, доходи, витрати, цінової політик, облік, удосконалення процесу управління, стратегія
Date of publication: 2019-11-07 19:30:35
Last changes: 2019-11-07 19:30:35
Year of publication: 2019
Summary: Важливим завданням підприємства у процесі переходу на нові умови господарювання для забезпечення ефективності збутової діяльності є формування конкурентоспроможної організаційної структури як елементу системи управління збутовою діяльністю. У цьому зв`язку доцільно розглянути процес організації цієї діяльності на підприємстві як такий, що складається із двох напрямів:
Збутова інфраструктура відіграє важливу роль у формуванні товарних ринків. Рівень її розвитку визначає особливості функціонування продовольчого ринку, якість і кількість його споживання. Збутова інфраструктура аграрно-промислового комплексу окремого регіону багато в чому визначає можливість забезпечення потреби населення в продуктах харчування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21471.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21471.pdf Size : 1145034 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska