The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22221
Title: Формування та розвиток виробничого потенціалу фермерських господарств в Україні
Authors: Мороз О. В.
Keywords: потенціал, виробничий потенціал, структура виробничого потенціалу, фермерські господарства, формування виробничого потенціалу, розвиток виробничого потенціалу.
Date of publication: 2019-12-03 16:35:13
Last changes: 2019-12-03 16:35:13
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Формування та розвиток виробничого потенціалу фермерських господарств в Україні».
Об’єкт дослідження – фермерське господарство «Західний Буг» Юнака Сергія Петровича, м. Володимир-Волинський Волинської області.
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування та розвитку виробничого потенціалу фермерських господарств.
Методи дослідження – системний аналіз, індукція та дедукція, структурно-логічний аналіз, абстрактно-логічний аналіз, групування, SWOT-аналіз, економічна діагностика, монографічний аналіз, морфологічний аналіз, графічний.
В результаті виконання дипломної роботи були визначені теоретичні основи формування виробничого потенціалу фермерських господарств, виконана оцінка виробничого потенціалу фермерських господарств, обґрунтовані напрями активізації розвитку виробничого потенціалу фермерських господарств.
Практична цінність роботи полягає у розробці рекомендацій щодо активізації формування та розвитку виробничого потенціалу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22221.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22221.pdf Size : 866172 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska