The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21864
Title: Обґрунтування параметрів та режимів роботи барабанного сортування вороху різаної картоплі
Authors: Нечаюк Олексій Володимирович
Keywords: Картопля, ворох, сортування
Date of publication: 2019-11-21 15:18:04
Last changes: 2019-11-21 15:18:04
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2019.
Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації технологічного процесу сортування частинок напівфабрикату картоплі. Проведено аналіз стану питання та шляхи інтенсифікації технологічного процесу сортування. Обґрунтовано ефективність досліджуваної механічної обробки. Теоретично обґрунтовано конструктивно-технологічні параметри барабанного сортування вороху різаної. Складена програма і методика проведення експериментальних досліджень. Визначено вплив основних конструктивно-технологічних параметрів барабанної сортувальної машини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21864.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21864.pdf Size : 2356076 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska