The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25089
Title: Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України
Authors: Марценюк О. В.
Keywords: банківська система, іноземний капітал, банк з іноземним капіталом, іноземний банк, фінансова безпека, інвестиції
Date of publication: 2020-06-05 09:28:45
Last changes: 2020-06-05 09:28:45
Year of publication: 2019
Summary: Дослідження статті спрямоване на висвітлення понять «іноземний
капітал», «банк з іноземним капіталом», «іноземний банк» тощо. В процесі
дослідження визначено, що банки діють у різних ринкових умовах,
спеціалізуються на наданні різних видів послуг, ставлять перед собою різні цілі, а отже, їхні організаційні структури можуть варіюватися та відрізнятися одна від одної. При цьому встановлено, що кожний з існуючих видів організаційних структур має свої переваги й недоліки, які слід обов´язково враховувати у процесі вибору придатного способу організації. Обраний спосіб повинен сприяти максимальній відповідності банківської установи ринковим умовам, в яких вона функціонує, раціональній організації роботи банківських працівників усіх ланок, успішному налагодженню і виконанню всіх функцій управління, максимальному задоволенню потреб клієнтів і, в кінцевому результаті, досягненню мети, що ставиться перед банком. Обґрунтовано вплив зростання іноземного капіталу в банківській системі України на банківський сектор в цілому та економіку України зокрема. Доведено вплив присутності іноземного банківського капіталу як на кількісні, так і на якісні показники фінансового ринку, на процентні ставки, тарифи банків, на якість надаваних банками послуг, і на їх спектр. Іноземні банки привнесли на український ринок не лише фінансові ресурси, а й нові банківські технології, підвищені та належні стандарти обслуговування клієнтів і кращі приклади систем управління банками, як фінансовими організаціями, особливу юридичну скрупульозність, поняття ризик-менеджменту, управління активами та інші, що вивело сьогоднішній банківський сектор на вищий конкурентний рівень на відміну від інших секторів фінансового ринку країни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25089.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: II Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», 14-15 листоп. 2019 р. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25089.pdf Size : 1458061 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska