The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25082
Title: Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації
Authors: Марценюк О. В.
Keywords: страхування, страховик, страховий ринок, активи страховика, страхові премії, страхові виплати,стійкість страхової компанії, глобалізація
Date of publication: 2020-06-04 14:45:58
Last changes: 2020-06-04 14:45:58
Year of publication: 2019
Summary: В сучасних умовах функціонування світової фінансової системи страхування є об`єктивно необхідним атрибутом ринкової економіки та забезпечує надійні гарантії відновлення порушених майнових прав та інтересів у випадках втрат, заподіяних вогнем, стихійними лихами, техногенними аваріями, транспортними аваріями та іншими не передбачуваними випадками. Завдяки механізму страхового захисту для всіх ринкових суб`єктів створюються рівні права, є можливість отримати вигоду, з`являється бажання ризикувати, забезпечуються стимули до
зростання продуктивності праці, технічного оновлення виробничих потужностей, інвестування коштів у розвиток бізнесу. У той же час страхування не лише відсторонює державу від витрат на відшкодування збитків при появі страхових подій, а й суттєво впливає на зміцнення фінансів держави та є ефективною формою накопичення коштів громадян і суттєвим стабільним джерелом довгострокових інвестицій. Ринок страхових послуг, суттєво впливаючи на соціально-економічну стабільність суспільства, належить до кола чинників, що безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни. Інтенсивна глобалізація світового страхового простору вимагає від національних страхових ринків адаптації до нового режиму міжнародної торгівлі страховими послугами, який визначається процесами лібералізації системи страхового нагляду й державного регулювання страхових ринків. Сьогодні важливим завданням є оцінка причин, форм й тенденцій глобалізації страхового середовища, що дозволить оптимально сформувати напрями розвитку страхового ринку в Україні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25082.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук.о-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 18-19 квіт. 2019 р. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25082.pdf Size : 1343302 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska