The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22463
Title: Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія д
Authors: Яропуд В.М., Бабин І.А.
Keywords: машини, обладнання, виробництво, рослинництво, використання
Date of publication: 2019-11-25 16:16:21
Last changes: 2019-11-25 16:16:21
Year of publication: 2019
Summary: У методичних вказівках наведено комплекс практичних робіт в яких висвітлено основні положення використання машин і обладнання у сільському господарстві.
Призначені для студентів факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22463.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22463.pdf Size : 1827807 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska