The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21820
Title: Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів ущільнювача бурякового жому на кормові цілі
Authors: Шевчук П.В.
Keywords: технологічний процес, установка, консервування, ущільнювач, буряковий жом
Date of publication: 2019-11-20 16:42:11
Last changes: 2019-11-20 16:42:11
Year of publication: 2019
Summary: В першому розділі «Сучасний стан консервування сільськогосподарської продукції на кормові цілі» обґрунтовано доцільності використання вторинних продуктів переробних галузей на кормові цілі і проведено аналіз технологій і технічних засобів для консервування бурякового жому пресуванням.
Другий розділ «Теоретичне обґрунтування конструктивних та режимних параметрів ущільнювача для консервування бурякового жому» включає математичну модель процесу консервування бурякового жому ущільнювачем і теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів віджимної насадки ущільнювача для консервування бурякового жому.
Третій розділ присвячено програмі та методиці експериментальних досліджень.
В четвертому розділі приведені результати експериментальних досліджень ущільнювача та обґрунтовані параметри його роботи.
Частина з охорони праці, розглядає питання з удосконалення організаційної та технічної сторони охорони праці при роботі на розробленій машині.
В розділі 6 приведена техніко-економічна оцінка та показана економічна доцільність прийнятих рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21820.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21820.doc Size : 3319808 byte Format : Text file doc Access : Only for VNAU users

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska