The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19454
Title: Фінансові потоки страхової компанії
Authors: Алескерова Ю.В., Бусько І.М.
Keywords:
Date of publication: 2019-02-08 08:31:46
Last changes: 2019-02-08 08:31:46
Year of publication: 2019
Summary: Фінансові потоки є важливим поняттям сучасної економічної науки та практики. Однак, не зважаючи на поширеність його застосування у фінансовій практиці, в сучасній науковій літературі простежується незначна кількість досліджень, присвячених аналізу сутності та особливостей формування фінансових потоків, їх переміщенню та класифікації, проблемам їх комплексного управління та функціонування у фінансово-економічному просторі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19454.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. статей учасників ХХVІ всеукр. конф. "Наукова думка сучасності і майбутнього" (м. Дніпро, 21-28 січня 2019 р.) / ГО "Вектор пошуку". - Дніпро, 2019. - С. 40-44.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19454.pdf Size : 1859240 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska