The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22101
Title: Управління розвитком харчової промисловості регіону
Authors: Пшеничникова
Keywords: ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕГУЛЮВАННЯ.
Date of publication: 2019-11-29 16:56:27
Last changes: 2019-11-29 16:56:27
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА)».
Об’єктом дослідження є економічний механізм управління розвитком харчової промисловості регіону в ринкових умовах.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень стосовно економічного механізму управління розвитком харчової промисловості регіону в сучасних умовах.
Мета дослідження: з’ясування особливостей зовнішньоекономічної діяльності сучасних підприємств, як важливого фактора підвищення виробництва, а також пошук шляхів щодо вирішення проблем розвитку харчової промисловості регіону.
Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону.
Встановлено: теоретико-методичні основи управління розвитком харчової промисловості регіону; характеристики сучасного стану розвитку харчової промисловості Вінницької області.
Виявлено: перспективи удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону; стратегічні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств Вінницької області.
Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний обсяг роботи становить 106 сторінок, містить 16 таблиці і 10 рисунків, список використаних джерел сформований із 100 найменувань.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22101.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22101.pdf Size : 1720712 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska