The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22077
Title: Дослідження процесу високотемпературної мікронізації бобів сої
Authors: Гуменюк Михайло Олегович
Keywords: соя, зерно, термообробка, випромінювання, температура, вологість, високотемпературна мікронізація, теплоносій.
Date of publication: 2019-11-29 08:31:31
Last changes: 2019-11-29 08:31:31
Year of publication: 2019
Summary: У вступі обґрунтовано актуальність роботи, охарактеризовано метод термообробки з радіаційним енергопідведенням (високотемпературна мікронізація або ІЧ
термообробка), визначено основні напрямки реалізації мети, показана наукова
новизна і практична цінність результатів дослідження.
У першому розділі проведено аналіз сучасного стану процесу ІЧ термообробки
зерна, наявних даних по їх ІЧ нагріванню. Наведено технічні характеристики
існуючих джерел ІЧ випромінювання. Показані напрямки модернізації техніки ВТМ
і підвищення ефективності технологій при впровадженні. Розглянуто вплив
термообробки (в тому числі і з ІЧ енергопідведенням) на процеси, що протікають в
зерні, зокрема на зневоднення. Особливу увагу приділено питанням інактивації
антиживильних речовин в сої.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22077.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22077.pdf Size : 3354034 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska