The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24209
Title: Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів
Authors: Прилуцький А. М.
Keywords: Інвестиційна привабливість, інвестиційні ресурси, глобалізація інвестиційних ресурсів
Date of publication: 2020-03-30 11:01:15
Last changes: 2020-03-30 11:01:15
Year of publication: 2019
Summary: Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24209.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 18-19 квіт. 2019 р. - Вінниця : ВНАУ. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24209.pdf Size : 715286 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska