The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20630
Title: Особливості активізації інноваційної діяльності в аграрних підприємствах
Authors: Чіков І. А.
Keywords: аграрні підприємства, інновації
Date of publication: 2019-06-10 15:54:16
Last changes: 2019-06-10 15:54:16
Year of publication: 2019
Summary: Інноваційна діяльність є невід’ємним елементом будь-якого підприємництва, адже розвиток і підвищення ефективності виробництва неможливі без нововведень у виробничу діяльність. Вирішення проблеми активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств є актуальним для вітчизняних підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20630.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (9 берез. 2019 р., м. Полтава). - Полтава, 2019. - С. 30-32.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20630.pdf Size : 1820308 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska