The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24293
Title: Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація»
Authors: Чіков І. А.
Keywords: інновація, теорія інновацій, економічна категорія, генезис теорії інновацій, класифікація інновацій, нововведення
Date of publication: 2020-04-06 10:03:25
Last changes: 2020-04-06 10:03:25
Year of publication: 2019
Summary: Робота присвячена актуальним питанням теоретичних досліджень наукових підходів щодо трактування поняття «інновація». Враховуючи наявність диференціації наукових підходів, є нагальна потреба у проведенні їх ґрунтовного аналізу. Метою статті є дослідження, систематизація та групування теоретичних підходів на основі поглядів вітчизняних, а також зарубіжних науковців щодо сутності поняття «інновація» як економічної категорії.
Відповідно до встановлених цілей наукового дослідження було проведено ґрунтовний аналіз наявних сучасних підходів та дефініцій вчених-економістів щодо розуміння сутності дефініції «інновація» в економічній науці. В рамках даного дослідження, було проаналізовано історичний генезис становлення теорії інновації, узагальнено класифікацію інновацій за різними ознаками. На основі отриманої інформації було сформовано власне бачення сутності поняття «інновація» як економічної категорії. Результати дослідження було представлено графічно.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24293.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2019. - № 11. - 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24293.pdf Size : 406097 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska