The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21985
Title: Управління фінансовим забезпеченням виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств
Authors: Іжаковський І.В.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МЕХАНІЗМ, СТРАТЕГІЯ.
Date of publication: 2019-11-26 13:13:25
Last changes: 2019-11-26 13:13:25
Year of publication: 2019
Summary: Проблеми достатнього забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств і підвищення ефективності їх використання носять глибокий, масштабний та всеохоплюючий характер. Об’єкт дослідження – система управління фінансовим забезпеченням виробничої діяльності ФГ «Одарочка» с. Комарів Вінницького району Вінницької області.
Предмет дослідження – теоретичні, методологічні, та практичні проблеми процесу управління фінансовим забезпеченням виробничої діяльності ФГ «Одарочка» с. Комарів Вінницького району Вінницької області.
Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних засад управління фінансовим забезпеченням підприємства АПК, дослідження фактичного стану управління капіталом у ФГ «Одарочка», встановлення напрямів підвищення рівня фінансового забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.
Методи дослідження: економіко-статистичний, монографічний, аналіз і синтез, середніх величин, порівняння, графічний, спостереження, розрахунково-конструктивний, статистичних групувань,.
Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у впровадженні в діяльність аграрних підприємств запропонованих напрямів підвищення рівня фінансового забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21985.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21985.pdf Size : 956913 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska