The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22173
Title: Управління діловою кар’єрою кваліфікованих фахівців підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр»)
Authors: Вовковинська О.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.)
Keywords: КАР’ЄРА, ДІЛОВА КАР’ЄРА, ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, МОТИВАЦІЯ, КВАЛІФІКАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, НАЙМ ТА ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ
Date of publication: 2019-12-02 22:35:37
Last changes: 2019-12-02 22:35:37
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота: 113 с., 17 рисунків, 14 таблиць, 74 літературних джерела.
Об’єктом дослідження магістерської роботи є соціально-економічні закономірності ділової кар’єри персоналу, як явища і процесу у ТОВ «Агротехцентр».
Предметом дослідження магістерської роботи є удосконалення механізмів ділової кар’єри на ТОВ «Агротехцентр». В ході роботи була виявлена незадоволеність працівників їх кар’єрним ростом, рівнем оплати праці та забезпеченість соціальними благами.
Метою магістерської роботи є вивчення системи службово-професійного просування персоналу в кадровій політиці підприємства та розробка заходів щодо її вдосконалення
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22173.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22173.pdf Size : 1000833 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska