The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20485
Title: Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
Authors: Чіков І. А.
Keywords: аграрний сектор, конкурентоспроможність, аграрні підприємства
Date of publication: 2019-06-03 11:09:54
Last changes: 2019-06-03 11:09:54
Year of publication: 2019
Summary: Головним завданням аграрного сектору економіки є забезпечення продовольчої безпеки держави, що можливо досягти лише за умови розвитку
конкурентоспроможності конкурентних переваг продовольчих товарів як на
регіональному, так і на державному рівнях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20485.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сталий розвиток соціально-економічних систем : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (14 трав. 2019 р., м. Київ). - Київ : ВІПО, 2019. - С. 58-60.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20485.pdf Size : 313517 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska