The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20103
Title: Бюджетна система: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Янчук В.І.
Keywords: Бюджет, бюджетна система, кошторис доходів та видатків
Date of publication: 2019-03-18 12:07:02
Last changes: 2019-03-18 12:07:02
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи нормативної навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Бюджетна система».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20103.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20103.pdf Size : 701199 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska