The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21742
Title: Особливості формування витрат на підприємстві та оптимізація їх складу
Authors: Марущак Б.О.
Keywords: витрати, ланцюжок цінностей, конкурентні переваги, бенчмаркінг, витратний механізм, мотивація, стратегія, СВОТ - аналіз.
Date of publication: 2019-11-18 12:33:33
Last changes: 2019-11-18 12:33:33
Year of publication: 2019
Summary: Об’єкт дослідження – ДП «ДГ «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України м.Гребінки Васильківського району Київської області.

Предметом наукового дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів стану та перспектив управління витратами підприємств в сучасних умовах конкурентного середовища.

Мета роботи – вивчення теоретичних і практичних положень щодо оцінки сучасного стану та удосконалення основних напрямів підвищення ефективності управління витратами підприємств аграрної сфери.

Методи дослідження – у процесі дослідження застосовано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: наукового абстрагування, аналізу та синтезу, статистичні, зокрема порівняння, динамічні ряди, експертних оцінок, історичного та системного підходу.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Встановлено: сутність та значення витратного механізму, особливості його формування в сільськогосподарських підприємствах.
Досліджено: стан виробництва продукції в ДП «ДГ «Саливонківське», формування витрат, вплив рівня витрат на ефективність виробництва продукції, діагностику зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на процес формування витрат підприємства.
Виявлено: проблеми затратного виробництва продукції, пов’язані із ринковою ситуацією в Україні, причини високого рівня витрат, виявлено резерви підвищення ефективності виробництва продукції.
Результати досліджень можуть бути впроваджені в управлінську діяльність ДП «ДГ «Саливонківське».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21742.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21742.pdf Size : 1545971 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska