The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21584
Title: Облік і звітність в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Подолянчук О.А.
Keywords: облік, оподаткування, звітність
Date of publication: 2019-10-18 10:50:19
Last changes: 2019-10-18 10:50:19
Year of publication: 2019
Summary: Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх короткий виклад, самостійну роботу студентів, перелік питань, що охоплюють зміст програми та виносяться на іспит, форми контролю та критерії оцінювання знань, список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21584.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21584.pdf Size : 551057 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska