The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20417
Title: Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концентрації сталого розвитку економіки України
Authors: Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П.
Keywords: інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, сталий розвиток, прямі іноземні інвестиції, індекс сталого розвитку, економічний розвиток
Date of publication: 2019-05-27 10:20:15
Last changes: 2019-05-27 10:20:15
Year of publication: 2019
Summary: У статті досліджено інноваційно-інвестиційну діяльність України як одну з передумов успішної реалізації концепції сталого розвитку країни. Розкрито сутність економічних категорій "інновації", "інвестиції", "сталий розвиток". Обгрунтовано необхідність реалізації політики сталого розвитку економіки країни та впливу на неї інноваційно-інвестиційної складової.
Розглянуто показники сталого розвитку економічної складової. Узагальнено складові сталого розвитку Украї-
ни.
Проаналізовано обсяги інвестування в економіку України та проведено оцінку рівня інноваційно-інвестиційно-
го потенціалу країни.
Досліджено рейтинг країн за глобальним індексом інновацій і визначено, що у 2017—2018 рр. для України підсум-
ковий глобальний індекс інновацій лишився на досить низькому рівні.
Доведено, що інноваційний розвиток є одним з пріоритетних напрямів для досягнення концепції сталого розвит-
ку економіки України його цілей та завдань в умовах конкурентного середовища.
Обгрунтовано необхідність формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку з метою залучення інве-
стицій, відновлення конкурентоспроможного виробництва, зростання зайнятості населення держави та зниження
рівня безробіття.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20417.pdf
Publication type: Статті
Publication: Агросвіт. - 2019. - № 3. - С. 53-61.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20417.pdf Size : 863065 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska