The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21529
Title: Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів другого (магістерського) освітнього рівня га-лузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування
Authors: Правдюк Н.Л., Любар О.О., Бурко К.В
Keywords: Організація бухгалтерського обліку, методичні вказівки, практичні заняття, освітній рівень, магастри
Date of publication: 2019-09-25 11:09:49
Last changes: 2019-09-25 11:09:49
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки до виконання практичних робіт підготовлено для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управ-ління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Метою методичних рекомендацій є формування системи знань з теорії та практики організації бухгалтерського обліку на підприємствах; поглиблене засвоєння студентами методологічних основ та найважливіших принципів організації бухгалтерського обліку на підприємствах; застосування облікових даних для контролю і аналізу господарської діяльності з метою прийняття управлінсь-ких рішень. Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу з організації бухгалтерського обліку, а також на вивченні рекомендованих на-вчально-методичних матеріалів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21529.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21529.pdf Size : 987986 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska