The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21008
Title: Система якісних та кількісних показників стану популяцій стовбурових шкідників хвойних порід дерев, сучасні підходи до їх обліку
Authors: Логінова С. О.
Keywords: стовбурові шкідники хвойних порід дерев, короїди, комахи
Date of publication: 2019-09-05 09:58:30
Last changes: 2019-09-05 09:58:30
Year of publication: 2019
Summary: Методики обрахунку кількісного складу короїдів хвойних дерев
Для кількісної характеристики комах-шкідників, що дозволяють визначити стан популяцій і їх вплив на лісові насадження використовують різні показники (параметри), які характеризують чисельність, поширеність, розвиток і шкідливість комах-шкідників лісу. Зокрема, до показників, що характеризують рівень і динаміку чисельності комах, належать: загальна чисельність особин, екологічна щільність, абсолютна і відносна щільність, зустрічаємість, домінування, коефіцієнт розмноження виду, коефіцієнт балансу популяції виду, виживаність виду за період або генерацію.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21008.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації сучасної агрономії», (Вінниця, 30-31 трав. 2019 р.). - Вінниця : ВНАУ, 3019. - 5 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21008.pdf Size : 259592 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska