The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21748
Title: Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки
Authors: Разанов С.Ф., Врадій О.І.
Keywords:
Date of publication: 2019-10-18 14:22:17
Last changes: 2019-10-18 14:22:17
Year of publication: 2019
Summary: Методичні матеріали призначено для проведення практичних робіт
студентам 5-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної
форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр»
спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» під чаc
вивчення вибіркової диcципліни «Методологія та організація наукових
досліджень в екології з основами інтелектуальної власності».
Викладено основні методичні вимоги щодо проведення практичних робіт з
дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в екології з
основами інтелектуальної власності». Методичні вказівки допоможуть студенту
засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок. Подано довідковий
матеріал, перелік запитань, які виносяться на залік, список рекомендованих
інформаційних джерел.
Методичні вказівки орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної
діяльності cтудентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21748.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21748.PDF Size : 772029 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska