The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23369
Title: Значення результатів стаціонарного нагляду в осередках масового розмноження стовбурових шкідників
Authors: Логінова С. О.
Keywords: розмноження, стовбурові шкідники
Date of publication: 2020-01-29 16:44:53
Last changes: 2020-01-29 16:44:53
Year of publication: 2019
Summary: Як показує аналіз таксаційних характеристик соснових і ялинових
насаджень, що загинули від дії стовбурових шкідників, пройдених санітарними рубаннями суцільними, найбільше пошкоджуються високобонітетні насадження віком 60-120 років, що зростали в свіжих умовах (В2, С2). Тому результати стаціонарного нагляду мають дати нам реальну картину особливостей поширення, розмноження, розселення найнебезпечніших представників родини короїдів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23369.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Пріоритетні напрямки науки і освіти : Матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнарод. участю, 10 груд. 2019 р. - Бердянськ : БДПУ, 2019. - С. 19-21.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23369.pdf Size : 202508 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska