The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20871
Title: Визначення конструктивних параметрів загортального диска культиватора для міжрядного обробітку грунту
Authors: Яропуд В. М., Бабин І. А.
Keywords: параметри, конструкція, диск, культиватор
Date of publication: 2019-07-08 15:03:04
Last changes: 2019-07-08 15:03:04
Year of publication: 2019
Summary: Обробіток захисних зон у просапних культур може бути виконаний: з використанням додаткових робочих органів; за рахунок забезпечення зсуву ґрунту в рядок рослин і його захисну зону; шляхом застосування складних механізмів для розпушування захисної зони культурних рослин робочим органом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20871.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез V Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», (Житомир, 28-29 берез. 2019 р.). - Житомир : Житомир. агротехніч. коледж, 2019. - С. 106-107.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20871.pdf Size : 803294 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska