The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22074
Title: Формування врожайності квасолі звичайної залежно від норм мінеральних добрив при різних нормах висіву в умовах СФГ «Мальва» с. Зозулинці Козятинського району
Authors: Ю.С. Лаврухін
Keywords: квасоля, Ластівка, мінеральні добрива, норма висіву, ширина міжрядь, продуктивність, економічна та енергетична ефективність
Date of publication: 2019-11-29 08:16:40
Last changes: 2019-11-29 08:16:40
Year of publication: 2019
Summary: Питанням розробки технологій вирощування квасолі звичайної в різних зонах України приділено багато уваги в наукових працях. Проте залишились недостатньо вивченими питання впливу норм мінеральних добрив, способів сівби, норм висіву на ріст, розвиток і формування фотосинтетичної та симбіотичної продуктивності, а також підвищення урожайності й якості зерна квасолі звичайної, що є актуальним у технології вирощування квасолі звичайної і зумовило дослідження, які узагальнені в даній магістерській роботі
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22074.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22074.pdf Size : 878561 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska