The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21635
Title: Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки
Authors: Саветін М.Г.
Keywords: технологічний процес, вовона, віджимання, волога
Date of publication: 2019-11-13 16:34:52
Last changes: 2019-11-13 16:34:52
Year of publication: 2019
Summary: В першому розділі «Стан питання щодо технологічного процесу первинної обробки вовни» приведено аналіз існуючих технологій і технічних засобів для первинної обробки вовни; класифікацію і аналіз конструкцій віджимних валкових пристроїв; фізико-механічні й технологічні властивості вовни.
Другий розділ «Теоретичне обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів віджимного валкового пристрою» включає в себе питання обґрунтування технологічної схеми віджимного валкового пристрою; математичну модель процесу взаємодії віджимних валків з вологонасиченою вовною; обґрунтування поздовжнього профілю віджимних валків.
Третій розділ присвячено програмі та методиці експериментальних досліджень.
В четвертому розділі приведено результати дослідження процесу віджимання вологонасиченої вовни двовалковим і тривалковим робочими органами.
Частина з охорони праці, розглядає питання по удосконаленню організаційної та технічної сторони охорони праці при роботі на валковому пристрої.
В розділі 6 приведена техніко-економічна оцінка та показана економічна доцільність прийнятих рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21635.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21635.pdf Size : 1864248 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska