The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29085
Title: Інноваційні методи навчання у підготовці фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
Authors: Будяк Р. В.
Keywords: «контекстне навчання», проектно-організовані технології навчання
Date of publication: 2021-07-23 15:31:17
Last changes: 2021-07-23 15:31:17
Year of publication: 2019
Summary: На прикладі викладання складної загально технічної дисципліни показано можливість підготовки зі звичайного студентського колективу групу нестандартно мислячих креативних особистостей, готових розвивати свою творчу активність як фахівців з технічним мисленням і бажанням конструювати, оцінювати, раціоналізувати техніку і технологію. Вирішення цих проблем багато в чому залежить від змісту і технології навчання майбутніх фахівців по всьому ланцюжку навчання, а не тільки з окремих дисциплін.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29085.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квіт. 2019. Немирів, 2019. 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29085.pdf Size : 690248 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska