The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22053
Title: Інтенсифікація процесу бродіння в переробному виробництві
Authors: Леочко Андрій Володимирович
Keywords: бродильне виробництво, гідродинамічні параметри, газорідинні системи, спиртове бродіння, мікробіологічні процеси, бродильні апарати.
Date of publication: 2019-11-28 14:18:47
Last changes: 2019-11-28 14:18:47
Year of publication: 2019
Summary: В магістерській роботі виконано теоретичні узагальнення особливостей
гідродинаміки і визначення гідродинамічних параметрів середовищ з
самогенеруванням диспергованої газової фази.
Визначено впливи геометричних параметрів технологічних апаратів на
гідродинаміку середовищ, біохімічні процеси масообміну і можливості
стабілізації термодинамічних параметрів систем. Вказані енергетичні
трансформації відбуваються у повній відповідності до законів збереження.
Показано, що енергетичний потенціал такої системи пов`язаний з величиною
газоутримувальної здатності і тому з геометрією апаратів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22053.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22053.pdf Size : 4405240 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska