The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21772
Title: Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками: теорія та практика
Authors: Бурцев Артур Ігорович
Keywords:
Date of publication: 2019-11-19 08:50:21
Last changes: 2019-11-19 08:50:21
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність комплексу теоретичних, методичних і практичних питань обліку та аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками та шляхів його поліпшення.
Об’єктом дослідження виступає облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції, с. Уладівське, вул. Семполовського, буд.15, Калинівський район, Вінницька область .
Метою дипломної магістерської роботи є дослідження системи обліку та аналізу процесу постачання на підприємстві.
Завданням даної роботи є: розгляд економічної сутності розрахунків з постачальниками і підрядниками в управлінні підприємством; дослідження процес постачання - як економічної категорія, об`єкту обліку та аналізу; - визначення загальних методологічних основ обліку розрахункових операцій; оцінка нормативного регулювання обліку та аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками; вивчення існуючої практики документування обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками; дослідження синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками; розгляд обліку операцій за претензіями і списання сумнівної заборгованості; відображення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками у фінансовій звітності; визначення напрямів удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками; розгляд методичних підходів до організації аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками; дослідження договірно-правових відносин між покупцями і постачальниками та аналіз договорів; проведення аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками; оцінка ефективності процесу постачання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21772.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21772.pdf Size : 1153780 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska