The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23210
Title: Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя
Authors: Забарна Т. А.
Keywords: конюшина лучна, травостій, удобрення, інокуляція, ботанічний склад
Date of publication: 2019-12-27 17:44:56
Last changes: 2019-12-27 17:44:56
Year of publication: 2019
Summary: Наведено результати досліджень впливу способів вирощування, та удобрення на ботанічний склад травостою конюшини лучної. Встановлено, що конюшина лучна, за сприятливих умов вирощування, є досить конкурентоспроможною культурою, яка після скошування швидко формує щільний травостій, що перешкоджає росту і розвитку бур’янів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23210.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Мат. міжнар. конф. "Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Інноваційні технології в агрономії, агрохімії та екології. Землеустрій та кадастри в сучасних умовах: проблеми та вирішення", 31 жовт. 2019 р. -Біла Церква, 2019. - С.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23210.pdf Size : 1068228 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska