The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21577
Title: Розробка технології бродіння гною в біогазовій установці з використанням свч нагріву
Authors: Галка Ярослав Ігорович
Keywords: гній, біогаз, СВЧ-нагрів, зброджування, дослідження
Date of publication: 2019-11-12 09:56:18
Last changes: 2019-11-12 09:56:18
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації
і підвищення ефективності переробки відходів для отримання біогазу як
джерела енергії. Проведено аналіз стану питання та шляхи інтенсифікації
технологічного процесу зброджування. Обґрунтовано ефективність
досліджуваної процесу. Теоретично обґрунтовано конструктивно-
технологічні параметри метанового зброджування при СВЧ нагріванні.
Складена програма і методика проведення експериментальних досліджень.
Визначено вплив основних конструктивно-технологічних параметрів
біогазової установки з СВЧ нагріванням на ефективність збродження гною.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21577.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21577.pdf Size : 1438608 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska