The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21723
Title: Дослідження процесу фільтраційного зневоложення матеріалів
Authors: Чумаченко В.І.
Keywords: дисперсні матеріали, кавовий шлам, процес, зневоложення, гідродинаміка, кінематика, тепломасообмін, економічна ефективність.
Date of publication: 2019-11-17 17:57:28
Last changes: 2019-11-17 17:57:28
Year of publication: 2019
Summary: Роботу присвячено інтенсифікації процесу фільтраційного зневоложення дисперсних матеріалів шляхом проведення теоретико-експериментальних досліджень роботи розробленої машини.
Запропонована класифікація дисперсних матеріалів як об’єктів зневоложення фільтраційним методом, яка поділяє всі дисперсні матеріали на сім умовних груп, які комплексно характеризують розміри, форму і стан поверхні часток, їх внутрішню будову та їх вплив на гідродинамічні і кінетичні характеристики шару дисперсного матеріалу.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21723.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21723.pdf Size : 2405580 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska