The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21459
Title: «Обґрунтування параметрів ланцюгово-грабельної машини для підбору яблук в міжряддях саду»
Authors: Щерецький Руслан Леонідович
Keywords: підбір плодів з землі, підбирач яблук, ланцюгово-грабельний транспортер, приймальний жолоб, еластичний палець, шарнірний палець
Date of publication: 2019-11-07 11:17:22
Last changes: 2019-11-07 11:17:22
Year of publication: 2019
Summary: Обсяг магістерської роботи становить сторінок машинописного тексту, робота містить 1 таблицю, 36 рисунків, та 92 формули. Список літератури містить 34 джерела.
У роботі на основі аналізу конструкцій машин для підбору яблук з землі, розкривається необхідність розробки робочих органів підбирача яблук, що забезпечують якісне виконання технологічного процесу підбору яблук з землі як на залуженій поверхні саду, так і на чорному пару.
Наведено відомості про фізико-механічні властивості опалих яблук, наводиться загальна методика досліджень і результати пошукових дослідів по обґрунтуванню раціональної конструктивної схеми підбирача яблук.
Наводяться теоретичні дослідження процесу підбору яблук з землі, що дозволили обґрунтувати конструктивні і кінематичні параметри ланцюгово-грабельного транспортера.
Викладено результати лабораторних і польових досліджень, які підтверджують правильність теоретичних розробок і дають можливість обґрунтувати оптимальний варіант його конструкції.
Наведено результати розрахунку техніко-економічних показників пропонованого підбирача яблук, який свідчить про високу ефективність його використання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21459.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21459.pdf Size : 2032442 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska