The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22667
Title: Суб'єктність православної церкви в Україні як мета державної політики у "Православному питанні"
Authors: Заремба Є. М.
Keywords: патріархат, автокефальна церква, канони, автономна Церква, помісна Церква
Date of publication: 2019-12-12 10:44:20
Last changes: 2019-12-12 10:44:20
Year of publication: 2019
Summary: Стаття присвячена філософсько-релігієзнавчому аналізу вирішення міжправославного конфлікту в історії новітньої України, участь держави у цих процесах. Об’єднання православних церков в єдину церкву – це результат реалізації світового досвіду, досягнень зарубіжної та української православної теології, а також участі органів влади при суворому дотриманні нею чинного законодавства України. Досліджено позитивну роль Української держави та українського політикуму в примиренні православних юрисдикцій і
становленні єдиної Помісної Православної Церкви в Україні як важливої атрибутивної ознаки української державності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22667.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Практична філософія. - 2019. - № 3. - С. 145-152.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22667.pdf Size : 5050803 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska