The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21551
Title: Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 071 перший бакалаврський рівень факультету обліку та аудиту денної та заочної форми
Authors: О.Ф. Томчук, Л.І.Федоришина
Keywords: Аналіз, економічний
Date of publication: 2019-10-18 13:20:58
Last changes: 2019-10-18 13:20:58
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної теми, передбаченої програмою курсу «Економічний аналіз». У кожній темі наводиться мета, відповіді на питання, завдання для самоконтролю, тести до теми або розв’язок конкретної практичної ситуації. Орієнтовний список рекомендованої літератури дає теоретичну базу для аналізу. Методичні рекомендації включають в себе словник основних термінів дисципліни, який має містити їх тлумачення.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21551.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21551.pdf Size : 1300984 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska