The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22873
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва, галузі знань 12 «Інформаційні технології зі спеціал
Authors: Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В.
Keywords: ТВПР, сільськогосподарські культури, технології вирощування, грунт, добрива, засоби захисту
Date of publication: 2019-12-11 14:59:17
Last changes: 2019-12-11 14:59:17
Year of publication: 2019
Summary: Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практичних занять. Приводиться короткий зміст практичних робіт із завданнями для самостійної підготовки та самоконтролю. Розраховано на студентів факультету Економіки та підприємництва, галузі знань 12 «Інформаційні технології зі спеціальності 122«Компютерні науки» освітнього ступеня "Бакалавр".
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22873.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22873.pdf Size : 1563118 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska