The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21562
Title: Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах
Authors: Мунтян Н.В. (Керівник дипломної роботи: к.е.н., доц. Фурман І.В.
Keywords: інновації, управління, інвестиції, промисловістьт, АПК, сільське господарство, біогаз, ефективність
Date of publication: 2019-11-11 15:50:59
Last changes: 2019-11-11 15:50:59
Year of publication: 2019
Summary: Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики формування і використання інвестицій на підприємствах АПК та особливості управління ними. У процесі дослідження застосовано різноманітні загальнонаукові, а також спеціальні методи дослідження: порівняння, системно-функціональний, описовий, а також поєднання даних методів.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.
Встановлено: вдосконалення управління інвестиціями в аграрному секторі Вінниччини, як необхідна передумова успішної діяльності в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів, сутність понять «інвестицій», «рентабельність», «інновації», «стратегія».
Досліджено: стан інвестиційної діяльності аграрного сектору Вінницької області.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21562.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21562.pdf Size : 1223575 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska