The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21516
Title: Анатомія свійських тварин. (Внутрішні органи. Серцево-судинна і лімфатична система. Органи кровотворення та імунного захисту. Нервова система). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами освітнього ступеня магістр
Authors: Паладійчук О.Р.
Keywords: анатомія, свійських тварин, лабораторні роботи, внутрішні органи, інтегруючі системи
Date of publication: 2019-09-25 10:07:45
Last changes: 2019-09-25 10:07:45
Year of publication: 2019
Summary: Представлені методичні вказівки складені відповідно до програми з курсу Анатомія свійських тварин. Приведений матеріал містить лабораторні роботи та теми з самостійної роботи студентів з вивчення внутрішніх органів, серцево-судинної і лімфатичної систем, органів кровотворення та імунного захисту, нервової системи свійських тварин. Використано теоретичне обгрунтування, завдання, контрольні питання, розподіл балів, які отримують студенти, шкала оцінювання, рекомендована література.
Розраховано на студентів факультету ТВ і ППТ зі спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21516.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21516.pdf Size : 668737 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska