The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20410
Title: Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід 119118)
Authors: Калетнік Г. М., Булгаков В. М.
Keywords: очистка, коренебульбоплоди
Date of publication: 2019-05-24 16:14:53
Last changes: 2019-05-24 16:14:53
Year of publication: 2019
Summary: Спосіб та пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема механізація сільськогосподарського виробництва Зазначений спосіб відрізняється від вже відомих тим, що ґрунтові домішки та рослинні рештки з очисних робочих органів разом уловлюють, збирають і транспортують назовні у двох протилежних напрямах шнековим транспортером з бічним отвором, а пристрій відрізняється від
вже відомих тим, що зі зворотної бічної сторони очисної щітки по всій її довжині розташований нерухомий циліндричний корпус з бічним отвором, повернутий до щітки, у який спрямовані кінці її еластичних прутків, всередині якого встановлений шнековий транспортер, спіральні навивки якого від середини направлені у протилежні боки, а обидва торцевих кінці знаходяться за межами вивантажувального транспортера. Спосіб та пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20410.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 119118 UA, A01D 91/02 ; A01D 33/08 ; B08B 1/00 ; A01D 90/00. - № a 2018 04029 ; заявл. 13.04.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20410.pdf Size : 261702 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska