The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21618
Title: Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соціекономіки
Authors: Правдюк Н. Л., Тімченко О. Л.
Keywords: регулювання, фінансовий механізм, соціальна економка, агросектор, економічні теорії, сталий розвиток
Date of publication: 2019-11-13 09:03:11
Last changes: 2019-11-13 09:03:11
Year of publication: 2019
Summary: Проаналізовано сутність категорії "фінансовий механізм" та основні принципи соціоекономіки. Досліджено фінансовий стан та інші показники розвитку аграрних підприємств різних організаційних форм за період 2012-2017 рр. та показано загальну тенденцію їх виробництва, витрат і доходів, інвестицій, забезпеченості фінансовими ресурсами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21618.pdf
Publication type: Статті
Publication: Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. - 2019. - Вип. 1-2. - С. 130-141.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21618.pdf Size : 313965 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska