The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22119
Title: Тенденції формування ринку біопалив у контексті інтеграційних процесів
Authors: Климчук О. В.
Keywords: енергетика, біопалива, дежавне регулювання, ринок біопалив
Date of publication: 2019-12-02 09:19:44
Last changes: 2019-12-02 09:19:44
Year of publication: 2019
Summary: Одним із головних чинників наявності енергетичних проблем є те, що у світовому масштабі Україна має найбільш енергетично затратну промисловість, відтак конкурентоздатність вітчизняної продукції безпосередньо залежить від цін на традиційні енергоносії, вартість яких постійно зростає. Наразі наша держава відзначається нераціональною структурою використання енергетичних ресурсів, тому досить актуальною в теоретичному й практичному плані є проблема підвищення ефективності управління в споживанні енергії і зменшенні показників енергомісткості виробленої продукції. В Україні існують реальні умови для біопаливного виробництва, де основною рушійною силою в розвитку ринку біопалив має бути держава. Біопалива розглядаються в Україні як вагома альтернатива традиційним паливам, тому що виробництво перших у найближчі роки буде мати високий рівень рентабельності. Виготовлення готового продукту для споживання є більш економічно вигіднішим, ніж масове експортування сировини.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22119.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Херсон, 16-18 жовт. 2019 р.). - Херсон : Вишемирський В. С., 2019. - С. 25-26.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22119.pdf Size : 13312921 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska