The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23328
Title: Економіко-математичні методи в управлінні інноваційним розвитком підприємства
Authors: Кіпоренко С. С.
Keywords: економіко-математичне моделювання, модель, інноваційно-інвестиційна привабливість підприємства, математичні методи
Date of publication: 2020-01-23 12:18:28
Last changes: 2020-01-23 12:18:28
Year of publication: 2019
Summary: Орієнтація на інноваційний шлях розвитку вимагає від вітчизняних промислових підприємств докорінної перебудови системи їх управління шляхом застосування функціонального управління інноваційним розвитком. Найпоширенішим у процесі простого економічного аналізу діяльності економічних систем є використання методів елементарної математики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23328.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 12 верес. 2019 р. У 3 ч. - Полтава : ЦФЕНД, 2019. - Ч. 1. - С. 59-60.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23328.pdf Size : 2574663 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska