The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22145
Title: Господарсько-біологічна оцінка сортів капусти білоголової в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ
Authors: Д.А. Мороз
Keywords: КАПУСТА БІЛОГОЛОВА, СЕРЕДНЬОСТИГЛІ СОРТИ, ГІБРИДИ, ВРОЖАЙНІСТЬ.
Date of publication: 2019-12-02 16:04:50
Last changes: 2019-12-02 16:04:50
Year of publication: 2019
Summary: В результаті проведених досліджень по вивченню господарсько-біологічної оцінки капусти білоголової середньостиглих сортів та гібридів встановлено, що на настання та проходження фенологічних фаз, біометричні показники рослин значний вплив здійснюють сортові особливості. Найбільшу врожайність отримано у сорту Славія – 27,8 т/га, що більше контролю на 0,4 т/га. Гібриди забезпечили істтно більшу урожайність товарних головок. Так, у гібриду Акварель F1 приріст урожаю відносно контролю (Мегатон F1) становив 4,8 т/га. Найвищий рівень рентабельності отримано у гібриду Акварель F1 – 125,6 %.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22145.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22145.pdf Size : 489891 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska