The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21831
Title: Формування системи антикризового управління підприємств АПК
Authors: Соболєва О.В.
Keywords: КРИЗА, АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ, БАНКРУТСТВО, АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ, АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА, ПІДПРИЄМСТВО АПК
Date of publication: 2019-11-20 22:28:26
Last changes: 2019-11-20 22:28:26
Year of publication: 2019
Summary: Об’єктом дослідження є процес удосконалення механізму антикризового управління на ТОВ «Селищанське».
Метою магістерської роботи є поглиблення теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах. Для досягнення поставленої мети визначено та вирішено такі завдання:
 узагальнити теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності кризи діяльності і антикризового управління сільськогосподарських підприємствах;
 проаналізувати сучасний фінансовий стан ТОВ «Селищанське», виявити та оцінити кризові явища у їх діяльності;
 розробити рекомендації щодо удосконалення організації антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах.
У роботі використано такі методи дослідження, як: системний підхід – для виділення основних особливостей кризових явищ у сільськогосподарських підприємствах; теоретичного узагальнення та абстрактно-логічні методи – для систематизації і узагальнення системи, завдань, функцій, а також етапів впровадження антикризового управління; а також графічний метод.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21831.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Капуста Марина Василівна
File : 21831.pdf Size : 1591341 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska