The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21972
Title: Розробка ресурсоощадних процесів комплексної переробки насіння олійних культур
Authors: Ільчук Олексій Олексійович
Keywords: Ресурсоощадні процеси, комплексна переробка, насіння олійних культур
Date of publication: 2019-11-26 11:04:14
Last changes: 2019-11-26 11:04:14
Year of publication: 2019
Summary: У роботі розроблено концептуальні засади створення ресурсосберегаючих технологій переробки насіння олійних культур, спрямованих на інтенсифікацію процесу отримання готового продукту, ранаціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів, що досягається моделюванням та оптимізацією перспективних конструкцій обладнання, яке забезпечує розширення асортименту і підвищення якості одержуваних рослинних олій. Встановлено основні кінетичні та гідродинамічні закономірності процесів сушіння, екструзії і пресування насіння олійних культур. Методом диференційно-термічного аналізу визначено форми зв`язку вологи з оброблюваних матеріалом і умови терморозкладання компонентів олійних культур, що дозволило виявити допустимий діапазон температур нагрівання продукту і обгрунтувати вибір оптимальної температури. Запропоновано математичний опис процесу сушіння насіння олійних культур в коливальних режимах на основі диференціального рівняння теплового балансу, косинусоїдального закону зміни температури продукту за часом при обмеженнях на температуру і швидкість сушильного агента, обумовлених якістю перероблюваного продукту і економічної доцільністю процесу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21972.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21972.pdf Size : 3463449 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska