The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22001
Title: Правове регулювання посвідчення договору довічного утримання (догляду)
Authors: Гавінська О. А.
Keywords: договір, договір довічного утримання, нотаріальне посвідчення, державна реєстрація, відчужувач, набувач, ризики, консультація
Date of publication: 2019-11-27 11:14:05
Last changes: 2019-11-27 11:14:05
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглядається діючий в Україні порядок посвідчення договору довічного утримання (догляду). Автором аналізується його теоретична і правова основа, особливості виникнення проблем та наслідків з такого виду договору при реалізації прав та інтересів потенційних контрагентів. Обґрунтована необхідність нотаріального посвідчення договору довічного утримання на основі тривалості дії договору й алеаторності (ризиковості). Обов`язки нотаріуса при посвідченні договору такі: роз`яснення сторонам змісту і значення поданого ними проекту договору; перевірка відповідності змісту проекту договору намірам сторін; встановлення несуперечності проекту договору вимогам закону.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22001.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 1 (41). - С. 201-215.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22001.pdf Size : 2457564 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska